Xxx soran

A legkeményebb technológiai anyagunk – a gyémánt és a PKD (polikristályos gyémánt)- nem alkalmazható, mivel a forgácsolás során az élcsúcsnál a hőmérséklet a 700-730 Így a második legkeményebb technológiai anyagunkat, a köbös-bórnitridet, vagyis a CBN-t alkalmazzuk leginkább keményesztergálás során, mint lapkaanyagot.

A CBN lapkák anyagának körülbelül 50 %-a a tényleges CBN, a maradék a szemcséket összetartó kötőanyagok, melyek főleg Ti C, Ti N, tantán, wolfrám vagy kobalt, illetve ezen fémek karbidjai, 1 µm alatti szemcsenagyság esetén alkalmaznak alumínium-kerámiát is kötőanyagként.

Ezen okokból kifolyólag igyekezzük a szerszámráhelyezést közel merőlegesre állítani, hogy forgácsolás síkjában ébredő erők minél inkább a főorsó irányába mutassanak.

A keményesztergálás során a jó technológia titka a jó szerszám, ezen belül is a szerszám keménysége.

A kemény esztergálásról definíció szerint 45 HRC keménység feletti anyagminőség esztergálása során beszélünk.

Xxx soran-43Xxx soran-13Xxx soran-37Xxx soran-26

Én néha még kicsit lányos zavaromban voltam, és ő már izgatottan várt.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a büntetőeljárás megindítását a legfőbb ügyész rendeli el. § (1) Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha e törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre e törvény büntetés kiszabását rendeli. Bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre e törvény kétévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli, minden más bűncselekmény vétség. § (1) Bűnhalmazat az, ha az elkövető egy vagy több cselekménye több bűncselekményt valósít meg, és azokat egy eljárásban bírálják el.

(2) Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely mások személyét vagy jogait, illetve Magyarország Alaptörvény szerinti társadalmi, gazdasági, állami rendjét sérti vagy veszélyezteti. (2) Nem bűnhalmazat, hanem folytatólagosan elkövetett bűncselekmény az, ha az elkövető ugyanolyan cselekményt, egységes elhatározással, azonos sértett sérelmére, rövid időközönként többször követ el. § Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki cselekményének következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik. § Gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja cselekményének lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy cselekménye lehetséges következményeit azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja. § Az eredményhez, mint a bűncselekmény minősítő körülményéhez fűzött súlyosabb jogkövetkezmények akkor alkalmazhatóak, ha az elkövetőt az eredménytekintetében legalább gondatlanság terheli. § (1) Kísérlet miatt büntetendő, aki a szándékos bűncselekmény elkövetését megkezdi, de nem fejezi be.

A keményesztergálás inkább technológia igényes alkalmazás, mintsem gépigényes alkalmazás, mégis az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni: a kemény esztergálás során alkalmazott pozitív lapkageometria jellemzően jelentősen megnöveli a forgácsolás során ébredő erőket, így a lehető legmerevebb gép-készülék-szerszám kombinációt kell alkalmaznunk a rezgések elkerülése végett.

Továbbá a keményesztergálás során az orsóteljesítmény általában 20-30 %-kal magasabb.